contact button

facebook button

twitter button

Cursus Leer goed fotograferen

leert u (veel) betere foto's maken

 

Leer goed fotograferen

 

Cursusdata en tijden 2019

Verdiepingscursus, vervolg op Leer uw camera kennen 
vier cursusavonden in het najaar: 

Locatie: wordt nader ingevuld 
 

Meld u aan voor deze cursus of workshop via het Aanmeldformulier.

De verdiepingscursus Leer goed fotograferen is een vervolg op de cursus Leer uw camera kennen. Tijdens vier lessen wordt ingegaan op zowel de technische als de inhoudelijke kant van digitale fotografie. Deelnemers aan deze cursus leren beter en bewuster fotograferen.

Voor deelname aan deze cursus moet u de camera goed beheersen, en thuis zijn in diafragma, sluitertijd, scherptediepte en histogram. We raden u aan om eerst de cursus 'Leer uw camera kennen' te volgen. Zie ook onder aan deze pagina de Zelftest parate kennis digitale fotografie om te beoordelen of u voldoende van uw camera weet.

Iedere bijeenkomst bestaat uit het bespreken van de opdracht van de vorige bijeenkomst, en het voor- bespreken van de volgende opdracht. Tussen de bijeenkomsten zitten bijna steeds één tot drie 'vrije' avonden, zodat de cursusdruk niet te hoog ligt en deelnemers echt de tijd krijgen om serieus aan hun opdracht te werken.

Wat gaan we tijdens de cursus doen? We bespreken de volgende onderwerpen uitvoerig:

 • compositie: hoe bouw je een beeld op, wat zijn beeldelementen, Gulden Snede, Regel van derden, Diagonaal methode, rustpunt in het beeld
 • (on)scherpte en scherptediepte: hoe breng je diepte in een beeld, perspectief, scherpte bij de gratie van onscherpte, brandpuntsafstanden, vormen, lijnen
 • snelheid en beweging: gebruik maken van diafragma en sluitertijd
 • licht en belichting: neutraal belichten, onder- en overbelichten, contrastbeheersing, gebruik maken van Histogram, belichtingstrapjes maken, zonsondergangen, avondopnamen, flitsen
 • elke bijeenkomst besteden we een half uur aandacht aan foto's van de deelnemers aan deze cursus, en andere foto's; het commentaar is altijd opbouwend van toon.
 • en nog veel meer; download hier de Inhoudsopgave van deze cursus.

 


duur: vier cursusavonden van 19.30 tot 22.00 uur. 

doelgroep: vrijetijdsfotografen met digitale compact-, systeem- of spiegelreflexcamera.

kosten: 275 euro contant of per giro/bankrrekening te voldoen voor aanvang van de cursus;

opgave: gebruik het Aanmeldformulier op de pagina Aanmelding en contact. Eén deelnemer per aanmelding.

maximum aantal deelnemers: 10, minimum aantal: 6. Bij minder dan zes aanmeldingen gaat deze cursus niet door.

locatie: wordt nader ingevuld

 

 


Zelftest parate kennis digitale fotografie

Weet u genoeg van uw camera en van de techniek van het apparaat? Weet u op welke manier u de camera het best kunt gebruiken om bepaalde soorten foto's te kunnen maken? Doe hieronder de test om te bepalen of deze cursus wat voor u is. Als u ten minste vier vragen goed beantwoordt, weet u genoeg om aan deze cursus deel te kunnen nemen.

 1. 1. Noem drie manieren om de scherptediepte bij het maken van een foto te beinvloeden.
 1. 2. U kiest bij het maken van een landschaps- opname voor veel scherptediepte.
  Is dat bijvoorbeeld:
  a. diafragma 2.8
  b. diafragma 16
 1. 3. De minste beeldruis krijgt u bij:
  a. 100 Iso
  b. 400 Iso
 1. 4. Noem ten minste drie instellingen van de Witbalans-functie in uw camera
 1. 5. In een 'donkere' situatie moet u een foto maken, bijvoorbeeld van het inwendige van een grote schuur. U mag niet flitsen. Noem ten minste twee manieren om dit probleem op te lossen.
 1. 6. Heeft het zin om bij voetbalwedstrijden, 's avonds als het donker is, vanaf de tribune, te flitsen? Waarom (niet)?

De antwoorden >>>>

Powered by CouchCMS